Tarieven

Boers Advocatuur is van mening dat een advocaat voor iedereen betaalbaar moet zijn. U kunt dan ook worden bijgestaan, zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) als tegen een betaalbaar uurtarief.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Indien u een advocaat nodig heeft en uw inkomen en vermogen zijn gelegen beneden bepaalde grenzen, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten. Wel dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze is afhankelijk van de soort zaak en de hoogte van uw inkomen, zoals hieronder is weergegeven (grenzen per 1 januari 2019).

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht (o.a. echtscheiding, einde samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, gezag en omgang)

Gehuwd/samenwonend/eenoudergezin Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 26.900 € 345 t/m € 19.400
€ 26.901 – € 27.900 € 418 € 19.401 – € 20.100
€ 27.901 – € 29.200 € 574 € 20.101 – € 21.100
€ 29.201 – € 32.600 € 731 € 21.101 – € 23.000
€ 32.601 – € 38.600 € 862 € 23.001 – € 27.300
Boven de € 38.600 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 27.300

Tabel reguliere eigen bijdragen

Gehuwd/samenwonend/eenoudergezin Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 26.900 € 199 t/m € 19.400
€ 26.901  – € 27.900 € 365 € 19.401 – € 20.100
€ 27.901 – € 29.200 € 522 € 20.101 – € 21.100
€ 29.201 – € 32.600 € 679 € 21.101 – € 23.000
€ 32.601 – € 38.600 € 835 € 23.001 – € 27.300
Boven de € 38.600 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 27.300

Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of neem vrijblijvend contact op met Boers Advocatuur.

Uurtarief

Het reguliere uurtarief van Boers Advocatuur bedraagt per 1 januari 2019 € 177,50, exclusief 21% BTW. Boers Advocatuur rekent geen kantoorkosten. In bijzondere situaties kan in onderling overleg van dit tarief worden afgeweken.