Tarieven

Boers Advocatuur is van mening dat een advocaat voor iedereen betaalbaar moet zijn. U kunt dan ook worden bijgestaan, zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) als tegen een betaalbaar uurtarief.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Indien u een advocaat nodig heeft en uw inkomen en vermogen zijn gelegen beneden bepaalde grenzen, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten. Wel dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze is afhankelijk van de soort zaak en de hoogte van uw inkomen, zoals hieronder is weergegeven (grenzen per 1 januari 2021).

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht (o.a. echtscheiding, einde samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, gezag en omgang)

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 20.300 € 362 t/m € 28.200
€ 20.301 – € 21.000 € 438 € 28.201 – € 29.200
€ 21.001 – € 22.200 € 602 € 29.201 – € 30.600
€ 22.201 – € 24.100 € 766 € 30.601 – € 34.200
€ 24.101 – € 28.600 € 904 € 34.201 – € 40.400
Boven de € 28.600 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 40.400

Tabel reguliere eigen bijdragen

Alleenstaand   Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 20.300 € 208 t/m € 28.200
€ 20.301 – € 21.000 € 383 € 28.201 – € 29.200
€ 21.001 – € 22.200 € 547 € 29.201 – € 30.600
€ 22.201 – € 24.100 € 712 € 30.601 – € 34.200
€ 24.101 – € 28.600 € 875 € 34.201 – € 40.400
Boven de € 28.600 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 40.400

Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of neem vrijblijvend contact op met Boers Advocatuur.

Uurtarief

Het reguliere uurtarief van Boers Advocatuur bedraagt per 1 januari 2021 € 185,00, exclusief 21% BTW. Boers Advocatuur rekent geen kantoorkosten. In bijzondere situaties kan in onderling overleg van dit tarief worden afgeweken.