Tarieven

Boers Advocatuur is van mening dat een advocaat voor iedereen betaalbaar moet zijn. U kunt dan ook worden bijgestaan, zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) als tegen een betaalbaar uurtarief.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Indien u een advocaat nodig heeft en uw inkomen en vermogen zijn gelegen beneden bepaalde grenzen, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten. Wel dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze is afhankelijk van de soort zaak en de hoogte van uw inkomen, zoals hieronder is weergegeven (grenzen per 1 januari 2022).

Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht (o.a. echtscheiding, einde samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, gezag en omgang)

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 20.900 € 373 t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600 € 451 € 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900 € 620 € 30.001 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800 € 789 € 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400 € 931 € 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 41.600

Tabel reguliere eigen bijdragen

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 20.900 € 214 t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600 € 394 € 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900 € 563 € 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800 € 733 € 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400 € 901 € 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 41.600

Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of neem vrijblijvend contact op met Boers Advocatuur.

Uurtarief

Het reguliere uurtarief van Boers Advocatuur bedraagt per 1 januari 2022 € 190,00, exclusief 21% BTW. Boers Advocatuur rekent geen kantoorkosten. In bijzondere situaties kan in onderling overleg van dit tarief worden afgeweken.