Privacy Statement

Duidelijkheid is de goede trouw van de filosofen – Vauvenargues

Van uw advocaat mag u niet minder verwachten. In dit Privacy Statement legt Boers Advocatuur u uit hoe door haar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

1. Contactgegevens
Boers Advocatuur is verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De contactgegevens van Boers Advocatuur luiden als volgt:
Adres: Sand-Ambachtstraat 47
2691 BL ’s-Gravenzande
Telefoon: 0174 700230
E-mail: info@boersadvocatuur.nl

2. Persoonsgegevens, van wie?
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Boers Advocatuur persoonsgegevens verwerkt en is dan ook van toepassing op:
– Cliënten en potentiële cliënten van Boers Advocatuur;
– Bezoekers van www.boersadvocatuur.nl;
– Alle andere personen die contact opnemen met Boers Advocatuur of van wie Boers Advocatuur persoonsgegevens verwerkt.

3. Persoonsgegevens, welke?
Boers Advocatuur verwerkt persoonsgegevens:
– die u aan haar heeft verstrekt:
• contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;
• contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren.
– persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan www.boersadvocatuur.nl:
• IP-adres;
• Uw surfgedrag op de website (klik hier voor het Cookie Statement van Boers Advocatuur).
– Ontleend aan andere bronnen:
• Rechtsbijstandsverzekeraar;
• Handelsregister en Kadaster;
• Openbare zakelijke social media platforms;
• Openbare zakelijke websites.

Op de website van Boers Advocatuur staan hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Boers Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid en het gebruik van cookies door die websites en de diensten van die social media platforms.

4. Persoonsgegevens, waarvoor?
Boers Advocatuur gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
– Het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de Rechtsbijstand;
– Het aanvragen en declareren van gefinancierde rechtsbijstand;
– Het bijhouden van gebruikersstatistieken.
Boers Advocatuur analyseert:
– Interactiegegevens (persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Boers Advocatuur en u);
– Gedragsgegevens (persoonsgegevens die Boers Advocatuur verwerkt over uw gedrag).

5. Persoonsgegevens, wanneer?
Boers Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
– Uw toestemming;
– Uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder het declareren aan u en derden;
– Een wettelijke verplichting;
– Een gerechtvaardigd belang.

6. Persoonsgegevens, verwerkers?
Boers Advocatuur maakt voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik van de diensten van derden. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Persoonsgegevens, delen?
Boers Advocatuur deelt uw persoonsgegevens met derden, indien:
– Noodzakelijk voor de behandeling van uw zaak;
– Daartoe een verplichting bestaat op grond van wetgeving, regelgeving of rechtspraak.

8. Persoonsgegevens, bewaren?
Boers Advocatuur bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of sprake is van een (potentieel) geschil.

9. Persoonsgegevens, rechten?
U heeft het recht om, via voornoemde contactgegevens van Boers Advocatuur:
– Te verzoeken om inzage, rectificatie, overdracht, beperking van het gebruik en verwijdering van uw persoonsgegevens;
– Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.

10. Persoonsgegevens, klachten?
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit kenbaar maken via voornoemde contactgegevens. Boers Advocatuur zal alsdan met u naar een oplossing zoeken. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 22 mei 2018